A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bàn về một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh chè tại thành phố Thái Nguyên dưới góc độ nhà quản lý

Bàn về một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh chè tại thành phố Thái Nguyên dưới góc độ nhà quản lý

Bàn về một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh chè tại thành phố Thái Nguyên dưới góc độ nhà quản lý

 • Nhan đề :
 • Bàn về một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh chè tại thành phố Thái Nguyên dưới góc độ nhà quản lý
 • Tác giả :
 • Ngô Thị Hồng Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sản xuất kinh doanh chè,Giải pháp,Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chè,Quản lý,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 217-221
Tải file tóm tắt Bàn về một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh chè tại thành phố Thái Nguyên dưới góc độ nhà quản lý

File Tóm tắt

Online: 342
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})