A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bàn về những điều kiện cần thiết để bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên tự chủ về tài chính

Bàn về những điều kiện cần thiết để bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên tự chủ về tài chính

Bàn về những điều kiện cần thiết để bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên tự chủ về tài chính

 • Nhan đề :
 • Bàn về những điều kiện cần thiết để bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên tự chủ về tài chính
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tài chính,Tự chủ,Điều kiện,Bệnh viện trường Đại học Y
 • Số trang :
 • tr. 139-143
Tải file tóm tắt Bàn về những điều kiện cần thiết để bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên tự chủ về tài chính

File Tóm tắt

Online: 171
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,920
})