A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương

Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương

Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương

 • Nhan đề :
 • Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương
 • Tác giả :
 • Anwar Shah
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Thời đại
 • Từ khóa :
 • Ngân sách nhà nước;Quản lý
 • Số trang :
 • 503 tr.
Tải file tóm tắt Bộ sách về quản trị công và trách nhiệm giải trình quản lý ngân sách địa phương

File Tóm tắt

Online: 125
Lượt truy cập: 6,723,819
Số lượt tải: 1,772,722
})