A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các phương pháp tối ưu hóa: Dùng cho sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật và kinh tế, cán bộ các ngành kỹ thuật và kinh tế, học sinh chuyên tin, các chuyên gia lập trình

Các phương pháp tối ưu hóa: Dùng cho sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật và kinh tế, cán bộ các ngành kỹ thuật và kinh tế, học sinh chuyên tin, các chuyên gia lập trình

Các phương pháp tối ưu hóa: Dùng cho sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật và kinh tế, cán bộ các ngành kỹ thuật và kinh tế, học sinh chuyên tin, các chuyên gia lập trình

 • Nhan đề :
 • Các phương pháp tối ưu hóa: Dùng cho sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật và kinh tế, cán bộ các ngành kỹ thuật và kinh tế, học sinh chuyên tin, các chuyên gia lập trình
 • Tác giả :
 • Trần Vũ Thiệu
 • Năm xuất bản :
 • 1998
 • Nhà Xuất bản :
 • Giao thông vận tải
 • Từ khóa :
 • Tối ưu hóa,Phương pháp,Toán học,Quy hoạch nguyên,Quy hoạch tuyến tính,Bài toán
 • Số trang :
 • 408 tr.
Tải file tóm tắt Các phương pháp tối ưu hóa: Dùng cho sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật và kinh tế, cán bộ các ngành kỹ thuật và kinh tế, học sinh chuyên tin, các chuyên gia lập trình

File Tóm tắt

Online: 372
Lượt truy cập: 20,547,863
Số lượt tải: 2,039,846
})