A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 • Nhan đề :
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
 • Tác giả :
 • Bùi Đức Thịnh;Mai Thanh Cúc
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cán bộ,Công chức,Viên chức,Đào tạo,Chất lượng
 • Số trang :
 • tr. 613-624
Tải file tóm tắt Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

File Tóm tắt

Online: 175
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,922
})