A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò của Kiểm toán nhà nước

Chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò của Kiểm toán nhà nước

Chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò của Kiểm toán nhà nước

 • Nhan đề :
 • Chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò của Kiểm toán nhà nước
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Minh Ngọc
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Vai trò,Chính sách,Kinh tế vĩ mô
 • Số trang :
 • tr. 21-23
Tải file tóm tắt Chính sách kinh tế vĩ mô và vai trò của Kiểm toán nhà nước

File Tóm tắt

Online: 267
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,167
})