A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

 • Nhan đề :
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Phương Duyên;Nguyễn Thị Vòng;Nguyễn Tuấn Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hiệu quả sử dụng đất,Tối ưu đa mục tiêu,Cơ cấu sử dụng đất,Huyện Nam Sách
 • Số trang :
 • tr.54 - 63
Tải file tóm tắt Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 7,811,052
Số lượt tải: 1,783,877
})