A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cơ chế quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quyền của trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quyền của trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quyền của trẻ em ở Việt Nam hiện nay

  • Nhan đề :
  • Cơ chế quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quyền của trẻ em ở Việt Nam hiện nay
  • Tác giả :
  • Nguyễn Chí Dũng;Nguyễn Chí Dũng;Lê Tiêu La;Nguyễn Thị Lan;Nguyễn Đức Mạnh
  • Năm xuất bản :
  • 2003
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Quản lý nhà nước,Quyền trẻ em,Việt Nam
  • Số trang :
  • 91 tr.
Tải file tóm tắt Cơ chế quản lý nhà nước trong việc thực hiện các quyền của trẻ em ở Việt Nam hiện nay

File Tóm tắt

Online: 97
Lượt truy cập: 02
Số lượt tải: 1,769,797
})