A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đa dạng khu hệ lưỡng cư - bò sát trong các hệ sinh thái tỉnh Bắc Kạn

Đa dạng khu hệ lưỡng cư - bò sát trong các hệ sinh thái tỉnh Bắc Kạn

Đa dạng khu hệ lưỡng cư - bò sát trong các hệ sinh thái tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Đa dạng khu hệ lưỡng cư - bò sát trong các hệ sinh thái tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Ngọc Nông;Đỗ Thị Lan;Nguyễn Chí Hiểu;Hoàng Quý Nhân
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lưỡng cư,Bò sát,Đa dạng sinh học,Hệ sinh thái,Phân bố,Thành phần loài,Bảo tồn
 • Số trang :
 • tr. 77-81
Tải file tóm tắt Đa dạng khu hệ lưỡng cư - bò sát trong các hệ sinh thái tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 256
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,586
})