A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm hình thái ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới có chân dạng chữ C

Đặc điểm hình thái ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới có chân dạng chữ C

Đặc điểm hình thái ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới có chân dạng chữ C

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm hình thái ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới có chân dạng chữ C
 • Tác giả :
 • Vũ Quang Hưng;Tạ Anh Tuấn;Nguyễn Thế Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Răng hàm lớn thứ hai hàm dưới,Hình thái ống tủy
 • Số trang :
 • tr. 11-14
Tải file tóm tắt Đặc điểm hình thái ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới có chân dạng chữ C

File Tóm tắt

Online: 483
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,849
})