A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và tần suất xuất hiện P53 trong ung thư biểu mô khoang miệng

Đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và tần suất xuất hiện P53 trong ung thư biểu mô khoang miệng

Đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và tần suất xuất hiện P53 trong ung thư biểu mô khoang miệng

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và tần suất xuất hiện P53 trong ung thư biểu mô khoang miệng
 • Tác giả :
 • Lê Ngọc Tuyến;Phạm Việt Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ung thư biểu mô,Ung thư miệng,P53,Đặc điểm lâm sàng,Mô bệnh học
 • Số trang :
 • tr. 175-179
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và tần suất xuất hiện P53 trong ung thư biểu mô khoang miệng

File Tóm tắt

Online: 144
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,202
})