A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá độ tin cậy của ngân hàng đề thi căn cứ trên kết quả thi kết thúc học phần

Đánh giá độ tin cậy của ngân hàng đề thi căn cứ trên kết quả thi kết thúc học phần

Đánh giá độ tin cậy của ngân hàng đề thi căn cứ trên kết quả thi kết thúc học phần

 • Nhan đề :
 • Đánh giá độ tin cậy của ngân hàng đề thi căn cứ trên kết quả thi kết thúc học phần
 • Tác giả :
 • Trần Công Nghiệp;Mai Việt Anh;Nguyễn Thị Thúy Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngân hàng đề thi,Độ tin cậy,Đánh giá,Thi kết thúc học phần
 • Số trang :
 • tr. 181-187
Tải file tóm tắt Đánh giá độ tin cậy của ngân hàng đề thi căn cứ trên kết quả thi kết thúc học phần

File Tóm tắt

Online: 377
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})