A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả điều trị của Silymarin trên công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chất nổ trinitrotoluene và chất nổi trinitrotoluene có kèm lạm dụng rượu có tăng enzyme gan

Đánh giá hiệu quả điều trị của Silymarin trên công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chất nổ trinitrotoluene và chất nổi trinitrotoluene có kèm lạm dụng rượu có tăng enzyme gan

Đánh giá hiệu quả điều trị của Silymarin trên công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chất nổ trinitrotoluene và chất nổi trinitrotoluene có kèm lạm dụng rượu có tăng enzyme gan

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả điều trị của Silymarin trên công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chất nổ trinitrotoluene và chất nổi trinitrotoluene có kèm lạm dụng rượu có tăng enzyme gan
 • Tác giả :
 • Trần Thị Hoàng Long;Trần Việt Tú;Dương Quang Huy;Nguyễn Bá Vượng;Phạm Châu
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Trinitrotoluene,Silymarin,Bệnh nghề nghiệp,Tăng enzyme gan,Lạm dụng rượu,Điều trị
 • Số trang :
 • tr. 41-44
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả điều trị của Silymarin trên công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chất nổ trinitrotoluene và chất nổi trinitrotoluene có kèm lạm dụng rượu có tăng enzyme gan

File Tóm tắt

Online: 432
Lượt truy cập: 10,221,578
Số lượt tải: 1,823,503
})