A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi trẻ em bằng đóng đinh metaizeau dưới màn tăng sáng

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi trẻ em bằng đóng đinh metaizeau dưới màn tăng sáng

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi trẻ em bằng đóng đinh metaizeau dưới màn tăng sáng

 • Nhan đề :
 • Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi trẻ em bằng đóng đinh metaizeau dưới màn tăng sáng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thế Điệp;Nguyễn Thái Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đinh metaizeau,Đinh đàn hồi,Gãy xương đùi,Trẻ em
 • Số trang :
 • tr. 7-10
Tải file tóm tắt Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi trẻ em bằng đóng đinh metaizeau dưới màn tăng sáng

File Tóm tắt

Online: 134
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})