A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá kết quả khâu nối máy stapler và khâu nối bằng tay trong ung thư đại tràng kinh nghiệm qua 104 trường hợp

Đánh giá kết quả khâu nối máy stapler và khâu nối bằng tay trong ung thư đại tràng kinh nghiệm qua 104 trường hợp

Đánh giá kết quả khâu nối máy stapler và khâu nối bằng tay trong ung thư đại tràng kinh nghiệm qua 104 trường hợp

 • Nhan đề :
 • Đánh giá kết quả khâu nối máy stapler và khâu nối bằng tay trong ung thư đại tràng kinh nghiệm qua 104 trường hợp
 • Tác giả :
 • Phạm Văn Bình
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ung thư đại trực tràng,Miệng nối bằng tay,Miệng nối bằng máy
 • Số trang :
 • tr. 125-128
Tải file tóm tắt Đánh giá kết quả khâu nối máy stapler và khâu nối bằng tay trong ung thư đại tràng kinh nghiệm qua 104 trường hợp

File Tóm tắt

Online: 633
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})