A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu xanh trong vụ hè thu năm 2015 tại Thái Nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu xanh trong vụ hè thu năm 2015 tại Thái Nguyên

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu xanh trong vụ hè thu năm 2015 tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu xanh trong vụ hè thu năm 2015 tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lê Thị Kiều Oanh;Trần Văn Điền;Trần Đình Hà;Trần Trung Kiên
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đậu xanh,Sinh trưởng,Vụ hè thu,Trồng trọt
 • Số trang :
 • tr. 15-20
Tải file tóm tắt Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu xanh trong vụ hè thu năm 2015 tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 13,548,395
Số lượt tải: 1,926,724
})