A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động mua sắm và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương năm 2015

Đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động mua sắm và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương năm 2015

Đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động mua sắm và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương năm 2015

 • Nhan đề :
 • Đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động mua sắm và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương năm 2015
 • Tác giả :
 • Hà Văn Thúy;Lê Thanh Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thuốc,Mua sắm,Sử dụng,Mức độ phù hợp,Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương
 • Số trang :
 • tr. 148-153
Tải file tóm tắt Đánh giá mức độ phù hợp giữa hoạt động mua sắm và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương năm 2015

File Tóm tắt

Online: 554
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})