A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

 • Nhan đề :
 • Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
 • Tác giả :
 • Nguyễn Minh Đức;Tạ Văn Tuấn;Phạm Quang Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giao đất,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Chính sách,Đất lâm nghiệp,Đà Bắc,Hòa Bình
 • Số trang :
 • tr. 780-786
Tải file tóm tắt Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

File Tóm tắt

Online: 67
Lượt truy cập: 9,562,627
Số lượt tải: 1,811,560
})