A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị của trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị của trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị của trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

 • Nhan đề :
 • Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị của trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới
 • Tác giả :
 • Nguyễn Mai Anh;Nguyễn Thị Hoàng Lan
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cử nhân chính trị,Đào tạo,Giáo dục,Pháp luật
 • Số trang :
 • tr. 85-90
Tải file tóm tắt Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị của trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

File Tóm tắt

Online: 229
Lượt truy cập: 10,636,158
Số lượt tải: 1,826,851
})