A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giá trị của cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong phân loại giai đoạn và theo dõi điều trị ung thư cổ tử cung

Giá trị của cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong phân loại giai đoạn và theo dõi điều trị ung thư cổ tử cung

Giá trị của cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong phân loại giai đoạn và theo dõi điều trị ung thư cổ tử cung

 • Nhan đề :
 • Giá trị của cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong phân loại giai đoạn và theo dõi điều trị ung thư cổ tử cung
 • Tác giả :
 • Doãn Văn Ngọc;Bùi Văn Lệnh;Bùi Diệu
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ung thư cổ tử cung,Cộng hưởng từ,Giai đoạn,Điều trị
 • Số trang :
 • tr. 2-5
Tải file tóm tắt Giá trị của cộng hưởng từ 1.5 Tesla trong phân loại giai đoạn và theo dõi điều trị ung thư cổ tử cung

File Tóm tắt

Online: 157
Lượt truy cập: 10,344,405
Số lượt tải: 1,824,350
})