A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải hệ phương trình phi tuyến bằng phương pháp Newton-Kylov bậc ba

Giải hệ phương trình phi tuyến bằng phương pháp Newton-Kylov bậc ba

Giải hệ phương trình phi tuyến bằng phương pháp Newton-Kylov bậc ba

 • Nhan đề :
 • Giải hệ phương trình phi tuyến bằng phương pháp Newton-Kylov bậc ba
 • Tác giả :
 • Lại Văn Trung;Hoàng Phương Khánh;Quách Mai Liên;Nguyễn Việt Hoàng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Newton-Krylov bậc ba,Hệ phương trình phi tuyến,Tốc độ hội tụ,Công thức lặp
 • Số trang :
 • tr. 405-410
Tải file tóm tắt Giải hệ phương trình phi tuyến bằng phương pháp Newton-Kylov bậc ba

File Tóm tắt

Online: 219
Lượt truy cập: 11,762,338
Số lượt tải: 1,843,225
})