A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc

Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc

Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc

 • Nhan đề :
 • Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc
 • Tác giả :
 • Trần Thị Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý kinh tế,Năng lực cạnh tranh,Vĩnh Phúc
 • Số trang :
 • 116tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Vĩnh Phúc

File Tóm tắt

Online: 364
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,440
})