A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam

Giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam

Giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Ánh Tuyết
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện tài chính
 • Từ khóa :
 • Môi trường,Kiểm toán,Giải pháp,Việt Nam
 • Số trang :
 • 198 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp tổ chức kiểm toán môi trường ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 137
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,986
})