A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003

Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003

Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003

 • Nhan đề :
 • Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003
 • Tác giả :
 • Hinh,Lê Hồng; Phương,Lê Thị; Hiển,Phạm Văn; Hưng,Lê Văn; Loan,Nguyễn Thị
 • Năm xuất bản :
 • 2003
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Vi khuẩn lậu,Kháng thuốc,Kháng thuốc kháng sinh
 • Số trang :
 • 80 tr. + PL
Tải file tóm tắt Giám sát tình hình kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu tại Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2003

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 5,542,285
Số lượt tải: 1,721,590