A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư

Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư

Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư

 • Nhan đề :
 • Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư
 • Tác giả :
 • Nguyễn Bạch Nguyệt;Từ Quang Phương;Nguyễn Ngọc Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2008
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Dự án,Đầu tư,Giáo trình,Thẩm định
 • Số trang :
 • 280 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình lập và thẩm định dự án đầu tư

File Tóm tắt

Online: 146
Lượt truy cập: 15,227,170
Số lượt tải: 1,944,899
})