A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 1

Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 1

Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 1

 • Nhan đề :
 • Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 1
 • Tác giả :
 • Lê Thuận;Thanh Tâm;Quang Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Hồng Đức
 • Từ khóa :
 • Công nghệ thông tin,Xử lý ảnh,Đồ họa,Photoshop CS5
 • Số trang :
 • 304 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình xử lý ảnh Photoshop CS5 dành cho người tự học 1

File Tóm tắt

Online: 356
Lượt truy cập: 20,547,863
Số lượt tải: 2,039,846
})