A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần 1: Đại số tuyến tính)

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần 1: Đại số tuyến tính)

Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần 1: Đại số tuyến tính)

 • Nhan đề :
 • Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần 1: Đại số tuyến tính)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Huy Hoàng
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Từ khóa :
 • Toán cao cấp,Bài tập,Kinh tế,Đại số tuyến tính
 • Số trang :
 • 143 tr.
Tải file tóm tắt Hướng dẫn giải bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần 1: Đại số tuyến tính)

File Tóm tắt

Online: 95
Lượt truy cập: 20,180,778
Số lượt tải: 2,035,827
})