A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đà Nẵng

Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đà Nẵng

Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đà Nẵng

 • Nhan đề :
 • Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đà Nẵng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Phi Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Học viện Tài chính
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu,Rủi ro,Kế toán,Công cụ,Tài chính phái sinh,Đà Nẵng
 • Số trang :
 • 257 tr.
Tải file tóm tắt Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đà Nẵng

File Tóm tắt

Online: 133
Lượt truy cập: 9,576,884
Số lượt tải: 1,811,986
})