A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát cơ cấu bệnh lý phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần từ năm 2011 đến 2013

Khảo sát cơ cấu bệnh lý phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần từ năm 2011 đến 2013

Khảo sát cơ cấu bệnh lý phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần từ năm 2011 đến 2013

 • Nhan đề :
 • Khảo sát cơ cấu bệnh lý phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần từ năm 2011 đến 2013
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Tuấn;Nguyễn Thị Huệ
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Stress,Cơ cấu bệnh lý,Trầm cảm,Rối loạn thích ứng,Điều trị
 • Số trang :
 • tr. 38-41
Tải file tóm tắt Khảo sát cơ cấu bệnh lý phản ứng với stress trầm trọng và rối loạn sự thích ứng điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe tâm thần từ năm 2011 đến 2013

File Tóm tắt

Online: 192
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,045
})