A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh về hoạt động chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2015

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh về hoạt động chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2015

Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh về hoạt động chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2015

 • Nhan đề :
 • Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh về hoạt động chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2015
 • Tác giả :
 • Phan Quốc Hội;Nguyễn Thị Bích Nguyệt
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều dưỡng,Mức độ hài lòng,Người bệnh,Chăm sóc,Khảo sát
 • Số trang :
 • tr. 11-15
Tải file tóm tắt Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh về hoạt động chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, tỉnh Nghệ An năm 2015

File Tóm tắt

Online: 184
Lượt truy cập: 10,288,636
Số lượt tải: 1,824,048
})