A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát nhận thức và nhu cầu được cung cấp thông tin về bệnh của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

Khảo sát nhận thức và nhu cầu được cung cấp thông tin về bệnh của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

Khảo sát nhận thức và nhu cầu được cung cấp thông tin về bệnh của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Khảo sát nhận thức và nhu cầu được cung cấp thông tin về bệnh của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Bùi Thị Hợi;Hoàng Mai Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tiểu đường,Thông tin,Nhận thức,Điều trị,Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 189-194
Tải file tóm tắt Khảo sát nhận thức và nhu cầu được cung cấp thông tin về bệnh của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 295
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,165
})