A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát thực trạng sợ hãi nha khoa và mối liên quan với bệnh lý sâu răng sữa ở trẻ em lớp hai trường tiểu học Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Khảo sát thực trạng sợ hãi nha khoa và mối liên quan với bệnh lý sâu răng sữa ở trẻ em lớp hai trường tiểu học Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Khảo sát thực trạng sợ hãi nha khoa và mối liên quan với bệnh lý sâu răng sữa ở trẻ em lớp hai trường tiểu học Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Khảo sát thực trạng sợ hãi nha khoa và mối liên quan với bệnh lý sâu răng sữa ở trẻ em lớp hai trường tiểu học Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
 • Tác giả :
 • Lương Minh Hằng;Trần Thị Phụng;Nguyễn Phương Nga;Nguyễn Hà Thu;Lê Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sâu răng sữa,Sợ hãi nha khoa,Trẻ em
 • Số trang :
 • tr. 153-157
Tải file tóm tắt Khảo sát thực trạng sợ hãi nha khoa và mối liên quan với bệnh lý sâu răng sữa ở trẻ em lớp hai trường tiểu học Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 633
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})