A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

 • Nhan đề :
 • Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tác giả :
 • Lộc,Nguyễn Thế
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Kiểm soát nội bộ
 • Số trang :
 • tr. 14-17
Tải file tóm tắt Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

File Tóm tắt

Online: 192
Lượt truy cập: 4,909,351
Số lượt tải: 1,696,977