A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

 • Nhan đề :
 • Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thế Lộc
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Kiểm toán,Kiểm soát nội bộ
 • Số trang :
 • tr. 14-17
Tải file tóm tắt Kiểm toán tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

File Tóm tắt

Online: 242
Lượt truy cập: 5,779,907
Số lượt tải: 1,740,770