A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Nam Hà;Nguyễn Thị Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục thể chất,Chất lượng giáo dục,Sinh viên
 • Số trang :
 • tr. 215-220
Tải file tóm tắt Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 243
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,205
})