A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp dược tại Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Bali, giai đoạn 2013-2016

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp dược tại Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Bali, giai đoạn 2013-2016

Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp dược tại Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Bali, giai đoạn 2013-2016

 • Nhan đề :
 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp dược tại Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Bali, giai đoạn 2013-2016
 • Tác giả :
 • Nguyễn Nhật Hải;Nguyễn Thị Song Hà;Nguyễn Đức Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Doanh nghiệp dược,Hoạt động kinh doanh
 • Số trang :
 • tr. 110-118
Tải file tóm tắt Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp dược tại Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược phẩm Bali, giai đoạn 2013-2016

File Tóm tắt

Online: 561
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,848
})