A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ về chế độ dinh dưỡng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh năm 2015

Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ về chế độ dinh dưỡng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh năm 2015

Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ về chế độ dinh dưỡng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh năm 2015

 • Nhan đề :
 • Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ về chế độ dinh dưỡng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh năm 2015
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Công;Nguyễn Thị Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đái tháo đường type 2,Chế độ dinh dưỡng,Yếu tố liên quan,Bệnh viện Bãi Cháy,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • tr. 54-59
Tải file tóm tắt Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ về chế độ dinh dưỡng ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh năm 2015

File Tóm tắt

Online: 549
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})