A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao chất lượng quản lý là then chốt trong phát triển bệnh viện - một số giải pháp tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng quản lý là then chốt trong phát triển bệnh viện - một số giải pháp tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng quản lý là then chốt trong phát triển bệnh viện - một số giải pháp tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nâng cao chất lượng quản lý là then chốt trong phát triển bệnh viện - một số giải pháp tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hằng Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh viện trường Đại học Y,Quản lý,Chất lượng,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 163-167
Tải file tóm tắt Nâng cao chất lượng quản lý là then chốt trong phát triển bệnh viện - một số giải pháp tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 230
Lượt truy cập: 9,842,461
Số lượt tải: 1,819,918
})