A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

 • Nhan đề :
 • Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Huệ
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Quản lý kinh tế,Kê khai thuế,Vĩnh Phúc
 • Số trang :
 • 104tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý kê khai thuế tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

File Tóm tắt

Online: 1174
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,461
})