A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê trong mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Sơn La

Năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê trong mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Sơn La

Năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê trong mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Sơn La

 • Nhan đề :
 • Năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê trong mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Sơn La
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Thanh Hà;Nguyễn Thị Quyên;Lê Thị Thảo;Phạm Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cà phê,Công nghệ tưới nhỏ giọt,Công nghệ tưới nhỏ giọt,,Năng suất,Sơn La
 • Số trang :
 • tr. 27-32
Tải file tóm tắt Năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê trong mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Sơn La

File Tóm tắt

Online: 283
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,167
})