A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của bưởi Đại Minh giai đoạn từ 8-10 tuổi tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của bưởi Đại Minh giai đoạn từ 8-10 tuổi tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của bưởi Đại Minh giai đoạn từ 8-10 tuổi tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của bưởi Đại Minh giai đoạn từ 8-10 tuổi tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Trần Trung Kiên;Nguyễn Minh Tuấn;Hà Duy Trường;Phan Thị Thu Hằng;Dương Trung Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bưởi Đại Minh,Phân chuồng,Phân hữu cơ vi sinh,Sinh trưởng,Năng suất
 • Số trang :
 • tr. 175-181
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của bưởi Đại Minh giai đoạn từ 8-10 tuổi tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 279
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,586
})