A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ hè thu năm 2016 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ hè thu năm 2016 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ hè thu năm 2016 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ hè thu năm 2016 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thu Huyền;Trần Thị Trường;Trần Văn Điền;Phạm Thị Thanh Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đậu tương ĐT51,Thời vụ,Gieo trồng,Vụ hè thu,Sinh trưởng,Năng suất
 • Số trang :
 • tr. 195-199
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ hè thu năm 2016 tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 246
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,586
})