A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu ảnh hưởng trên hô hấp, tuần hoàn và các tác dụng không mong muốn khác của gây tê tủy sống bằng bupivacain + morphin để mổ và giảm đau sau mổ lấy thai

Nghiên cứu ảnh hưởng trên hô hấp, tuần hoàn và các tác dụng không mong muốn khác của gây tê tủy sống bằng bupivacain + morphin để mổ và giảm đau sau mổ lấy thai

Nghiên cứu ảnh hưởng trên hô hấp, tuần hoàn và các tác dụng không mong muốn khác của gây tê tủy sống bằng bupivacain + morphin để mổ và giảm đau sau mổ lấy thai

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu ảnh hưởng trên hô hấp, tuần hoàn và các tác dụng không mong muốn khác của gây tê tủy sống bằng bupivacain + morphin để mổ và giảm đau sau mổ lấy thai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Lam
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Gây tê tủy sống,Mổ lấy thái,Bupivacain,Tác dụng không mong muốn
 • Số trang :
 • tr. 30-34
Tải file tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng trên hô hấp, tuần hoàn và các tác dụng không mong muốn khác của gây tê tủy sống bằng bupivacain + morphin để mổ và giảm đau sau mổ lấy thai

File Tóm tắt

Online: 554
Lượt truy cập: 13,500,977
Số lượt tải: 1,925,847
})