A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp cạn tại Hà Giang

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp cạn tại Hà Giang

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp cạn tại Hà Giang

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp cạn tại Hà Giang
 • Tác giả :
 • Đào Thị Thu Hương;Trần Văn Điền;Dương Thị Nguyên;Dương Ngọc Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lúa nếp cạn,Sinh trưởng,Năng suất,Hà Giang
 • Số trang :
 • tr. 3-8
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp cạn tại Hà Giang

File Tóm tắt

Online: 229
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,588
})