A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phát triển thuật toán nội suy đường nurbs theo thời gian thực trong các hệ thống CNC 3 trục

Nghiên cứu phát triển thuật toán nội suy đường nurbs theo thời gian thực trong các hệ thống CNC 3 trục

Nghiên cứu phát triển thuật toán nội suy đường nurbs theo thời gian thực trong các hệ thống CNC 3 trục

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phát triển thuật toán nội suy đường nurbs theo thời gian thực trong các hệ thống CNC 3 trục
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hữu Quang;Bành Tiến Long
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nội suy CNC,Nurbs,CAD/CAM,LinuxCNC
 • Số trang :
 • tr. 13-16
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phát triển thuật toán nội suy đường nurbs theo thời gian thực trong các hệ thống CNC 3 trục

File Tóm tắt

Online: 390
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})