A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phương pháp học tích cực cho bài toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mật độ

Nghiên cứu phương pháp học tích cực cho bài toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mật độ

Nghiên cứu phương pháp học tích cực cho bài toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mật độ

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phương pháp học tích cực cho bài toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mật độ
 • Tác giả :
 • Vũ Việt Vũ
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • clustering,semi-supervised clustering,Active learning,seeds
 • Số trang :
 • tr.157-161
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phương pháp học tích cực cho bài toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mật độ

File Tóm tắt

Online: 187
Lượt truy cập: 7,797,748
Số lượt tải: 1,783,634
})