A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá xoan trong bảo quản gỗ

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá xoan trong bảo quản gỗ

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá xoan trong bảo quản gỗ

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá xoan trong bảo quản gỗ
 • Tác giả :
 • Nguyễn Việt Hưng;Nguyễn Thị Tuyên
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chế phẩm sinh học,Bảo quản gỗ,Dịch chiết
 • Số trang :
 • tr. 47-51
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá xoan trong bảo quản gỗ

File Tóm tắt

Online: 153
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,189
})