A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tình hình sử dụng đất và môi trường vùng đệm hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - khu vực nghiên cứu huyện Chợ Đồn

Nghiên cứu tình hình sử dụng đất và môi trường vùng đệm hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - khu vực nghiên cứu huyện Chợ Đồn

Nghiên cứu tình hình sử dụng đất và môi trường vùng đệm hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - khu vực nghiên cứu huyện Chợ Đồn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tình hình sử dụng đất và môi trường vùng đệm hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - khu vực nghiên cứu huyện Chợ Đồn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Thi;Hoàng Văn Hùng;Hoàng Thị Thúy Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hồ Ba Bể,Đất đai,Sử dụng,Môi trường,Chợ Đồn,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • tr. 75-80
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tình hình sử dụng đất và môi trường vùng đệm hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - khu vực nghiên cứu huyện Chợ Đồn

File Tóm tắt

Online: 243
Lượt truy cập: 9,860,405
Số lượt tải: 1,820,206
})