A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tính thích nghi và ổn định của các giống ngô lai tai một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Nghiên cứu tính thích nghi và ổn định của các giống ngô lai tai một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Nghiên cứu tính thích nghi và ổn định của các giống ngô lai tai một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tính thích nghi và ổn định của các giống ngô lai tai một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
 • Tác giả :
 • Kiểu Xuân Đàm;Trần Trung Kiên;Phan Thị Thu Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngô lai,Thích nghi,Đông Nam Bộ,Tây Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 121-128
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tính thích nghi và ổn định của các giống ngô lai tai một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

File Tóm tắt

Online: 274
Lượt truy cập: 10,232,227
Số lượt tải: 1,823,586
})