A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn tại xí nghiệp may sa đéc, công ty cổ phần Sao Mai

Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn tại xí nghiệp may sa đéc, công ty cổ phần Sao Mai

Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn tại xí nghiệp may sa đéc, công ty cổ phần Sao Mai

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn tại xí nghiệp may sa đéc, công ty cổ phần Sao Mai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Ngọc Hiền;Ngô Chí Trung;Nguyễn Văn Nghiến
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dây chuyền may,ản xuất tinh gọn,Sản xuất may mặc,Năng suất,Chất lượng
 • Số trang :
 • tr. 70-76
Tải file tóm tắt Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống sản xuất tinh gọn tại xí nghiệp may sa đéc, công ty cổ phần Sao Mai

File Tóm tắt

Online: 390
Lượt truy cập: 10,315,122
Số lượt tải: 1,824,158
})