A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lí địa danh đường phố phục vụ quản lí đô thị

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lí địa danh đường phố phục vụ quản lí đô thị

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lí địa danh đường phố phục vụ quản lí đô thị

  • Nhan đề :
  • Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lí địa danh đường phố phục vụ quản lí đô thị
  • Tác giả :
  • Trịnh Hữu Liên;Trần Viết Khanh
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Cơ sở dữ liệu địa lý,Địa danh đường phố,Quản lí đô thị
  • Số trang :
  • tr. 1023-1028
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lí địa danh đường phố phục vụ quản lí đô thị

File Tóm tắt

Online: 705
Lượt truy cập: 9,805,362
Số lượt tải: 1,819,441
})